Pilzexkursion: Pantherpilz und Schwefelkopf

Lieu: Meyerode

Date de début: 29 septembre

Treffpunkt: 14 Uhr in Meyerode am Café Feyen

Infos: Sarah Pieper 0473/59 38 20

Info:
Date de début: 29 septembre
Heure de début: 14:00
Heure de fin: 17:00
Organisateur: Natagora/BNVS
Lieu: Meyerode