Pilzexkursion

Lieu: Walleroder Brücke

Date de début: 18 octobre

Schleimköpfe und Klumpfüße

Treffpunkt: 14 Uhr an der Walleroder Brücke

Infos: Sarah Pieper 0473/59 38 20

Info:
Date de début: 18 octobre
Heure de début: 14:00
Heure de fin: 17:00
Organisateur: Natagora/BNVS
Lieu: Walleroder Brücke